Wiklina – początki i rozwój plecionkarstwa

Przedmioty wyplatane z wikliny towarzyszyły człowiekowi w codziennym życiu przez kilka tysięcy lat….

Obecnie powraca się do wyplatania przedmiotów ze względu na użyty do ich wykonania naturalny surowiec, jakim jest wiklina, także ze względu na bogactwo zastosowanych technik i solidność konstrukcji. Dodatkowo wyroby wiklinowe cieszą ich naturalnym pięknem.

Plecionkarstwo było znane i praktykowane już kilka tysięcy lat przed naszą erą, poprzedziło nawet wypalanie naczyń z gliny. W kulturze egipskiej i celtyckiej wyplatano pojemniki o splocie tak gęstym, że mogły służyć do noszenia wody. Wyplatano także dachy, ściany domów, ogrodzenia, a nawet części garderoby.

Plecionkarstwo rozwinęło się na skutek poszukiwań przez człowieka sposobów zaspokojenia codziennych potrzeb. Ludzie wyplatali potrzebne przedmioty w domach na swoje potrzeby we własnym zakresie W Średniowieczu w zimowym okresie chłopi, pasterze, rybacy i robotnicy wyplatali różnego rodzaju kosze. Ludzie, których bieda zmuszała do wędrowania w celu poszukiwania zarobku, utrzymywali się z wyplotu koszy, a surowiec znajdowali w przydrożnych zaroślach. Z czasem ludzie prowadzący koczowniczy tryb życia zaczęli się osiedlać i stawali się osiadłymi rzemieślnikami. Często zasiedlali tereny zasobne w wiklinę, gdzie zajmowali się hodowlą oraz przetwórstwem wikliny.

W XIXw. zaczęły powstawać warsztaty i manufaktury plecionkarskie. Żaden produkt nie mógł się obejść bez wyplatanego opakowania np. kosze na ryby, koszyczki na butelki z winem, kosze na kwiaty i inne.

W XXw. opakowania te zostały zastąpione opakowaniami z płyt wiórowych, kartonu i plastiku.. W produkcji przedmiotów codziennego użytku coraz częściej używano nowoczesnych materiałów. Wiklina,  rarttan czy słoma stawały się coraz mniej popularne i nie doczekały się należytego uznania.

W dzisiejszych czasach wyroby wiklinowe są coraz bardziej doceniane ze względu na praktyczne zastosowanie, ekologiczność i estetyczny wygląd, a przedmioty wyplatane z wikliny coraz częściej goszczą w naszych domach. Wyplatane przedmioty nadal okazują się niezastąpione i ciągle używa się ich w handlu i przemyśle. Zarówno w małych sklepach, jak i w marketach eksponuje się pieczywo w wiklinowych koszykach. Wiklinowe kosze służą także do przechowywania pościeli, nawet przedmiotów wrażliwych na wstrząsy. Coraz częściej do dekoracji mieszkań, wystaw i sklepów używa się przedmiotów wyplatanych z wikliny. Wiklina znalazła także swoje miejsce w ogrodzie, jest wspaniałym materiałem dekoracyjnym. Warto także wspomnieć, że metodą plecionkarstwa wyrabia się kosze do  balonów, a nawet trumny wiklinowe.

 

Wóz wiklinowy
Wiklina ogrodowa