Wyroby z wikliny – narzędzia i materiały

Dno – podstawa wyplatanego przedmiotu

Gotowanie (warzenie) wikliny –  sztuczny sposób przygotowania wikliny przed korowaniem.

Kij wiklinowy – wiklina o grubości od 8 do 40mm i o długości co najmniej 140cm otrzymana przez ścięcie pędu oraz usunięcie kory i odgałęzień

Kleszcze (szczypce) – narzędzie do ręcznego korowania wikliny

Konstrukcja krzyżakowa (krzyżak) – kilka do kilkunastu prętów (żeber) połączonych i skrzyżowanych ze sobą. Po związaniu i rozprowadzeniu promienistych odcinków prętów stanowią osnowę w dnach owalnych i okrągłych

Konstrukcja żebrowa – żebra (pręty), wokół których wyplata się czworokątne dno

Korona – górna część pręta, zaczynająca się od zgrupowania odgałęzień lub rozwidlenia

Korowanie – usuwanie kory z prętów wiklinowych

Korowarka – urządzenie do korowania prętów mechanicznie

Łuki i obręcz – pręty, z których buduje się szkielet przedmiotu wykonanego jedynie z obręczy

Moczarki – zbiorniki napełnione wodą służce do przechowywania kijów w pozycji pionowej. Sposób do przygotowania wikliny przed korowaniem.

Namaczanie – zanurzanie materiału  do wyplotu  na określony czas w celu zmiękczenia ich przed użyciem

Sekator do wyplatania koszy wiklinowch

Nożyce koszykarskie (sekator) – służą do obcinania zbędnych końcówek podczas wyplatania przedmiotu.

Ubijak do wikliny
Narzędzie do prostowania wikliny i ubijak do splotów.

Ubijak, żelazo do wyginania – narzędzie służy do ubijania splotów wikliny oraz prostowaniu kijów i prętów wiklinowych. Szczególnie przydatne przy produkcji mebli typu fotele, stoły.

Nóż wikliniarski w kształcie sierpa – wykorzystuje się do skracania prętów wiklinowych

Taśmiarki i łuparki – maszyny służące do rozłupywania i obróbce wikliny na taśmę.

Szydła wikliniarskie
Szpikulec szydło wikliniarskie

Szydła – szpikulce, przebijaki – proste lub zakrzywione o różnych grubościach. Narzędzia te służą do rozsuwania witek by można było wpleść kolejne.

Wiklina - niezbędne narzędzia do produkcji wyrobów
Stół do produkcji wyrobów wiklinowych

Stół ułatwia produkcję koszy ze względu na specyficzną konstrukcję.

Taśma wiklinowa
Wiklina – taśma wiklinowa
Wiklina
Wiklina łupana tzw. taśma wiklinowa

Taśma wiklinowa – produkt otrzymywany z pełnej wikliny. Pręt wiklinowy o długości 180 cm – 220 cm jest łupany wzdłuż na trzy części maszynowo. Po przepuszczeniu przez taśmiarkę zostaje cienki lico które po namoczeniu jest używane do wyrobu mebli wiklinowych.

Obręb – zakończenie górnych brzegów wyrabianych przedmiotów

Odgałęzienia – boczne pędy wikliny

Odziomek – grubszy koniec witki wiklinowej

Osnowa – części składowe szkieletu wyplatanego przedmiotu

Pas wzmacniający wypleciony jednorzędowo– używany do wyplotu przedmiotów w celach dekoracyjnych

Pas wzmacniający – wykonany trzyprętowym splotem wężykowatym u podstawy przedmiotu, pomiędzy dnem, a ścianą. Można go zastosować tuż pod obrębem. Pełni funkcję wzmacniającą, można go stosować w celach dekoracyjnych

Pędzarnie (rodzaj moczarkowania) – kryte baseny do przechowywania wikliny. W basenach moczy się  materiał  przed korowaniem.

Pręty wiklinowe – wiklina o długości ponad 50 cm, otrzymana tylko przez ścięcie pędu.

Rozłupnik (rożek) do prętów wiklinowych – przyrząd do rozcinania prętu wiklinowego na kilka części na całej jego długości

Słupki – grube odcinki pręta mocowane w czterech narożnikach boków koszy, stanowią narożniki ścian koszyków

Wiązka wikliny – pęk prętów lub kijów zrównanych grubszymi końcami do jednego poziomu i związany

Wierzba – każda roślina należąca do botanicznego  rodzaju „wierzba”

Wierzby koszykarskie – odmiany wierzb, które produkują szczególnie cenną witkę i w tym celu są z reguły uprawiane na plantacjach

Wierzchołek – górna część pręta, stanowiąca 1/5 część jego długości

Wiklina – materiał plecionkarski w kształcie prętów lub kijów uzyskany z wierzby, a więc odcięty od macierzystego organizmu rośliny

Wiklina prosta – kije lub pręty, których środkowa część i wierzchołek są praktycznie proste  i wygięcie nie przekracza 3 cm na długości 1 m i na całej długości nie mają złamań

Wiklina szablasta – pręty i kije, które na całej długości nie mają załamań

Wiklina krzywa – kije lub pręty, które na całej swojej długości wykazują jedno- lub wielostronne załamania

Wiklina biała – wiklina korowana o naturalnej barwie drewna uzyskiwana metodą moczarkowania lub w pędzarniach

Wiklina czerwona – wiklina korowana o ceglastoczerwonej barwie drewna z różnymi odcieniami, która jest wynikiem parzenia lub gotowania wikliny przed korowaniem