Klasyfikacja wikliny

Klasyfikacja wikliny według odmian W podziale prętów wiklinowych rozróżniamy amerykankę, wierzbę wiciową, wierzbę migdałową, wierzbę piaskową,  które znajdują się najczęściej w uprawach plantacyjnych. Oddzielenie tych odmian jest niezbędne do właściwego wykorzystania wikliny jako materiału do produkcji taśmy wiklinowej lub wyplatania koszy. Klasyfikacja według wymiarów Klasyfikacja według wymiarów ustala przedziały długości i grupy przedziałów długości. Przedziały […]

Continue reading

Rodzaje produkcji koszykarskiej

Całość produkcji koszykarskiej można ująć w pewne typy czy rodzaje. W podziale tym wyróżniamy: Wyroby zielone – wykonane z zielonej niekorowanej wikliny. Są to wyroby najprostsze pod względem techniki wykonania i jakości używanych do produkcji surowców Wyroby ubijane albo bite – nazwa ta pochodzi stąd, że w czasie plecenia (grodzenia) ściany kosza np. kufra koszykarz […]

Continue reading