Klasyfikacja wikliny

Klasyfikacja wikliny według odmian

W podziale prętów wiklinowych rozróżniamy amerykankę, wierzbę wiciową, wierzbę migdałową, wierzbę piaskową,  które znajdują się najczęściej w uprawach plantacyjnych. Oddzielenie tych odmian jest niezbędne do właściwego wykorzystania wikliny jako materiału do produkcji taśmy wiklinowej lub wyplatania koszy.

Klasyfikacja według wymiarów

Klasyfikacja według wymiarów ustala przedziały długości i grupy przedziałów długości. Przedziały długości, których jest 10, obejmują graniczne wymiary prętów w poszczególnych stopniach długości i ustalają rozpiętość w 1 przedziale 10cm, a w następnych co 20cm. Grupy przedziałów długości dzielą pręty wiklinowe na:
– krótkie obejmujące przedziały 50-120cm
– średnie obejmujące 120-160cm
– długie powyżej 180cm długości.

Klasyfikacja wikliny jakościowa

Opiera się na podziale według rodzaju, ilości i rozmieszczenia wad. Wiklinę niekorowaną dzieli się na dwie klasy jakości i oznacza liczbami rzymskimi.