Klasyfikacja wikliny

Klasyfikacja wikliny według odmian W podziale prętów wiklinowych rozróżniamy amerykankę, wierzbę wiciową, wierzbę migdałową, wierzbę piaskową,  które znajdują się najczęściej w uprawach plantacyjnych. Oddzielenie tych odmian jest niezbędne do właściwego wykorzystania wikliny jako materiału do produkcji taśmy wiklinowej lub wyplatania koszy. Klasyfikacja według wymiarów Klasyfikacja według wymiarów ustala przedziały długości i grupy przedziałów długości. Przedziały […]

Continue reading