Rodzaje produkcji koszykarskiej

Całość produkcji koszykarskiej można ująć w pewne typy czy rodzaje. W podziale tym wyróżniamy: Wyroby zielone – wykonane z zielonej niekorowanej wikliny. Są to wyroby najprostsze pod względem techniki wykonania i jakości używanych do produkcji surowców Wyroby ubijane albo bite – nazwa ta pochodzi stąd, że w czasie plecenia (grodzenia) ściany kosza np. kufra koszykarz […]

Continue reading